;
Agroemarketing

Preguntes freqüents

Resolem algunes de les preguntes més comunes que ens arriben, per tal d’agilitzar el procés.

Condicions generals

Aquests termes i condicions (que poden ser modificats de tant en tant) són aplicables a tots els serveis disponibles en línia, a través de qualsevol dispositiu mòbil, per correu electrònic o per telèfon. Quan s’accedeix, navega i utilitza el lloc web i / o es realitza una reserva, s’accepta haver llegit, entès i estar d’acord amb els termes i condicions que es mostren a continuació.

Servei a l'hoste

A través d’aquest lloc web s’ofereixen les estades en els allotjaments mostrats. Quan es fa una reserva mitjançant la nostra web, s’estableix una relació contractual directa (legalment vinculant). Des del moment en què realitza la seva reserva, actuam com intermediaris entre Vostè i el propietari de l’allotjament mitjançant el nostre servei d’atenció al client. Ens encarregam de transmetre les dades de la reserva al propietari de l’allotjament i li enviam  un correu electrònic de confirmació.

Els nostres serveis són únicament per a ús personal i no comercial. Per tant, no està permès revendre, enllaçar el contingut, utilitzar, mostrar, copiar, baixar, reproduir etc el mateix contingut, la informació, el software, els productes o els serveis disponibles al nostre espai web per a activitats comercials o competitives.

Millor preu garantit

Ens encarregam d’oferir-li el millor preu disponible, que juntament amb els avantatges associats i la informació personalitzada garanteixen l’èxit de la seva reserva amb informació correcta. Els errors evidents (errades incloses) no són vinculants.

Privadesa i RGPD

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informam que les seves dades personals seran incorporades a un fitxer responsabilitat de Joana Perelló (DNI 78210733S) amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè, així com per atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent pot exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició adjuntant document nacional d’identitat mitjançant un correu electrònic a l’adreça: info@agroemarketing.com

Promocions i sortejos

Agroemarketing.com es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina o a les Xarxes Socials.

Les bases de cada un d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma d’una Xarxa Social, seran publicades a la mateixa xarxa. Sempre complint amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui d’aplicació.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

Agroemarketing.com no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.

El titular dels comentaris, enllaços, imatges o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia publicat en una de la Xarxa Social, ha de ser el titular dels mateixos continguts, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i / o que infringeixin, violin o s’interposin en  els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos Agroemarketing es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

Contingut i exempció de responsabilitat

D’acord amb les limitacions indicades en els nostres termes i condicions, i d’acord amb la llei vigent, ens feim responsables només dels danys directes que el client pateixi, a causa de defectes atribuïbles a les nostres obligacions respecte dels nostres serveis, fins a una quantitat total del cost total de la reserva, (bé sigui per un esdeveniment o per una combinació d’esdeveniments).

El material gràfic i sofware necessari per als nostres serveis o utilitzat en el nostre lloc web i els drets de propietat intel·lectual dels continguts i la informació, així com el material del nostre lloc web pertanyen a Agroemarketing, els seus proveïdors o els seus distribuïdors.

No es pot, per tant usar cap contingut, incloses les traduccions, sense autorització escrita.

Jurisdicció

Les dues parts declaren els tribunals de Palma de Mallorca com a jurisdicció competent per a les controvèrsies que puguin derivar-se de la interpretació d’aquest acord.

La versió original en espanyol d’aquests termes i condicions ha estat traduïda a altres idiomes. La versió traduïda és una traducció de cortesia i no oficial, per tant no es poden extreure drets de la traducció. En cas de disputa sobre el contingut o la interpretació dels termes i condicions, així com en el supòsit de conflictes, contradiccions o discrepàncies entre la versió en espanyola i la resta de versions en altres idiomes, la versió en espanyol d’aquests termes preval i és concloent en la mesura que ho permeti la llei.

Si alguna disposició d’aquests termes i condicions deixa de ser vàlida o vinculant, la resta de disposicions esmentades seguiran essent vinculants. Si això passàs, la disposició no vàlida s’ha de complir fins al màxim permès per la llei aplicable i, en la mesura possible, s’acceptarà un efecte similar al de les disposicions no vàlides o no vinculants, d’acord amb el contingut i objecte d’aquests termes i condicions.

Agroemarketing

Reserves

Especificacions del servei web

La reserva a través del web suposarà l’acceptació expressa, pel client o usuari de les pàgines, d’aquestes mateixes condicions, com també de les condicions d’ús establertes per la navegació de l’usuari per les pàgines propietat d’Agroemarketing. Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre Agroemarketing i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals.

No obstant això, Agroemarketing es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideràs oportú, anunciant-les en temps i forma adients.

Informació prèvia a la reserva

El procediment de reserva a través de la plana web ve detallat en l’apartat corresponent per a la formalització de la reserva. Per la reserva amb Agroemarketing a través del seu website, l’usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar aquestes condicions d’ús i les condicions generals.

De la mateixa manera l’usuari declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessària per a l’accés als llocs web i la contractació per mitjà dels mateixos llocs web. L’usuari es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre persona.

Un cop feta la reserva l’usuari rebrà la confirmació de la reserva, i la podrà imprimir com a comprovant de la reserva efectuada. La confirmació de reserva i el comprovant de la reserva (impressió que en fa l’usuari) no tendran validesa com a factura.

Condicions i serveis addicionals

El client ha de comunicar en tot moment el nombre d’acompanyants que s’allotjaran a l’habitatge (i l’edat dels menors). El nombre màxim d’ocupants de la propietat no ha d’excedir el nombre indicat a la confirmació de la reserva. Augmentar el nombre d’ocupants sense prèvia autorització pot derivar en augment de preu o en la cancel·lació del contracte i no dóna dret a cap reclamació o devolució de l’import del lloguer. Qualsevol incidència que afecti l’habitabilitat de la propietat s’ha de comunicar immediatament que es detecti. No s’acceptaran reclamacions d’incidències que no hagin estat comunicades durant la seva estada.

L’allotjament serà lliurat net i amb roba de llit i tovalloles adequades per al seu ús.

La roba neta pot ser un servei addicional o inclòs segons l’allotjament triat. Els serveis addicionals contractats es detallaran sobre la reserva.

Si no hi ha  indicació en contra, l’hora d’entrada serà a les 16:00 hores p.m. i l’hora de sortida serà a les 10:00 hores a.m. El client, prèvia consulta i autorització per part de l’intermediari, podrà accedir o sortir de l’habitatge en una hora diferent. Qualsevol que fos el motiu, si l’entrada per part de el client no s’efectuàs abans de les 23:59 i no es comunica amb Agroemarketing, la seva reserva s’entendrà com a “no show” de manera que quedarà cancel·lada amb un 100% de despeses.

Si l’entrada es dugués a terme a partir de les 24:00 hores p.m. pot comportar  un cost extra de CINQUANTA EUROS (50 €). L’esmentada quantitat serà abonada pel client en el moment d’accedir a l’habitatge.

Tarifes dinàmiques

En compliment de la normativa vigent oferim a l’apartat corresponent per a la formalització de la reserva informació sobre totes les possibles reserves, les seves característiques i preus. No obstant això, Agroemarketing es reserva el dret a retirar, reposar o canviar les ofertes que s’ofereixen als seus clients a través de la seva plana web, mitjançant el simple canvi en el contingut de les mateixes ofertes.
D’aquesta manera, les reserves ofertes en cada moment a la web es regiran per les condicions generals vigents en cada cas i poden canviar sense avís previ.
De la mateixa manera, l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense avisar i en qualsevol moment, l’accés a les tarifes esmentades bé sigui per falta de disponibilitat o altres característiques.

Modificació de la reserva

Cas que el client, un cop ha accedit a l’allotjament, procedís a abandonar-lo amb anterioritat a la data de finalització del contracte no tendrà dret a devolució o modificació de l’import inicialment establert.

Informació de la reserva

En fer una reserva, acceptau rebre un correu electrònic, que podem enviar poc abans de la data d’arribada, on trobareu informació sobre la destinació i altres dades que siguin rellevants per a la vostra reserva i destinació. També acceptau rebre un correu electrònic, que podem enviar després de l’estada a l’establiment, convidant-vos a completar un formulari d’opinió.

Consultau la nostra política de privadesa i cookies per a més informació sobre com podem posar-nos en contacte

Avantatges exlcusius

1- Descomptes en establiments adherits
El procés per obtenir descomptes exclusius  en visitar botigues locals adherides és és el següent:
• L’usuari ha d’entrar i completar una reserva d’allotjament al web www.agroemarketing.com
• L’usuari ha d’emplenar el formulari que se li enviarà per tal efecte
• Després d’emplenar el formulari rebrà un codi o similar que haurà de portar en el seu dispositiu mòbil (no requereix connexió ni descarregar cap App) en visitar la botiga adherida, on automàticament se li aplicarà l’avantatge vigent.
• L’usuari pot identificar clarament els establiments col·laboradors mitjançant un distintiu visible en aquestes botigues.

 

2- Avantatges en els preus

En el cas d’avantatges en els preus (quan hi hagi un link al web  www.agroemarketing.com per reservar aquests serveis), serà imprescindible que la reserva es faci a través d’aquest link perquè el col·laborador pugui rastrejar la seva procedència i aplicar l’avantatge. És convenient també que no oblidi esmentar que és Agroemarketing.com qui li ha posat en contacte amb l’establiment associat i enviar-nos còpia de la reserva per minimitzar errors.

Procés de reserva i informació de contacte

Per confirmar una reserva, l’Usuari ha de proporcionar  Agroemarking.com les seves dades personals (nom i cognom complets, tal com figuren en el seu DNI o passaport), el correu electrònic (l’Usuari ha d’indicar una adreça de correu electrònic a la qual tingui accés perquè qualsevol modificació, cancel·lació etc. sobre la seva reserva serà enviada a aquesta adreça) i el número de telèfon.

És molt important escriure els noms i cognoms tal com figuren al DNI o passaport.

També serà responsabilitat de l’Usuari garantir que pot rebre els nostres missatges. Agroemarketing.com no es farà responsable si l’Usuari no rep una notificació a causa de circumstàncies raonablement fora del seu control. Això inclou, sense limitació, el següent: (i) ens ha proporcionat una adreça de correu electrònic incorrecta; (Ii) la configuració del seu correu electrònic no permet que el nostre correu li arribi; o (iii) la configuració del seu correu electrònic tracta el nostre missatge com a correu brossa.

Indicacions sobre preus

Cada possible oferta per a una reserva  tendrà indicat el seu preu i si té incorporat l’IVA. Els preus indicats en pantalla són els vigents en cada moment excepte error tipogràfic. Quan el preu sigui diferent pel motiu anteriorment exposat, Agroemarketing ho comunicarà a el client, via e-mail, abans de procedir al cobrament de la reserva.

Oferim el preu més baix possible en igualtat de condicions per a  la mateixa estada en un allotjament. Si després de fer la reserva amb nosaltres, troba el mateix allotjament a internet amb les mateixes condicions de reserva i a un preu més baix, igualarem el preu d’acord amb els termes i condicions de Preu mínim garantit. Totes les ofertes especials i promocions estan marcades com a tal.

Actualment hi ha l’impost turístic (anteriorment Ecotaxa). Aquest impost s’ha d’abonar en arribar i s’aplica a totes les persones majors de 16 anys. El preu de l’impost turístic en temporada alta  és de 2,20 € per nit i 1,10 € a partir de la 9a nit (preus amb IVA inclòs).

Pagament

Oferim la possibilitat de pagar les reserves (en la seva totalitat o de forma parcial, segons les condicions de pagament de cada reserva) mitjançant un sistema de pagament segur en línia (sempre que el vostre banc ho ofereixi i  suporti). El pagament es processa de manera segura directament des de la targeta de crèdit / dèbit mitjançant un processador de pagament extern.

Rebreu  un formulari escrit que haureu d’emplenar completament. També s’haurà de realitzar el primer pagament d’un 25% del total del lloguer en concepte de depòsit. Tan bon punt rebut el formulari i el primer pagament es confirmarà la reserva. El segon i darrer pagament es realitzarà amb una antelació mínima de 35 dies abans de la data d’arribada i la quantitat serà de el 75% del total de el servei. En alguns casos, el segon pagament es farà directament a l’arribada.

Per a les reserves no reemborsables s’haurà de  realitzar el 100% del pagament de cop.

Aquestes condicions de cancel·lació només són aplicables a reserves directes realitzades a través d’aquest canal. El seu incompliment pot donar lloc a la cancel·lació de la reserva i, consegüentment, a la pèrdua del dipòsit. Per evitar qualsevol incidència i garantir la reserva s’ha d’enviar còpia del justificant de pagament al nostre correu electrònic. Un cop rebut l’últim pagament es procedirà a confirmar completament la reserva.

Per als lloguers que es formalitzin amb una antelació inferior a 35 dies abans de l’arribada, s’abonarà l’import total de l’estada en un únic pagament i només amb targeta de crèdit. Un cop rebut el formulari i l’import total, es confirmarà la reserva.

Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD: Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa. Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïdes directament a la plana del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor propi

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li demanaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les 3 últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta, oferint, d’aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció. Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web. Si el client exigeix ​​indegudament l’anul·lació del càrrec corresponent, aquest mateix client està obligat al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d’aquesta anul·lació.

Si opta per realitzar una transferència Bancària rebrà per e-mail amb les dades bancàries per efectuar-la. És molt important que en realitzar la transferència indiqui  el número de referència, així com el seu nom i cognoms, i realitzi la transferència dins les 24 hores posteriors a la data de sol·licitud per poder validar-la. Si ho desitja, pot enviar el justificant de la transferència mitjançant el correu electrònic a info@agroemarketing.com

Però en qualsevol cas, no es considerarà efectiva la validació del servei fins que el nostre departament d’administració tengui confirmació bancària de la transferència. El pagament s’ha d’efectuar en EUROS i totes les eventuals comissions de canvi i bancàries són per compte del client. En el cas de transferències bancàries realitzades des de fora d’Espanya, és molt important que en ordenar la transferència indiqui sempre al seu banc que s’ha de fer càrrec de les comissions bancàries i despeses corresponents a la seva entitat.

Si no és així, no podria finalitzar-se la contractació del servei en no rebre la quantitat íntegra corresponent. Les possibles comissions de canvi i bancàries són a càrrec del client. – PayPal Permet enviar pagaments per Internet de forma segura i còmoda. La xarxa de PayPal es basa en la infraestructura financera existent de comptes bancaris i targetes de crèdit per crear una solució global de pagament en temps real. PayPal ofereix un servei especialment pensat per a les persones, a qui no els satisfan els mecanismes de pagament tradicionals. Més informació a  PayPal: http://www.paypal.com

Frau

Si hi ha raons perquè sospitem que s’està cometent un frau, Agroemarketing es reserva el dret a rebutjar el processament d’aquest pagament. En cas de sospita de delicte, es podrà exigir la legitimació del pagament. Tots els tipus de fraus de pagament seran denunciats.

Fiança

Si l’allotjament contractat estipula una fiança, el client haurà d’avançar aquesta quantitat abans del lliurament de claus en concepte de fiança com a garantia de danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se. A la finalització de la seva estada, prèvia revisió de l’estat de l’habitatge i verificat que  es retorna en el mateix estat de conservació en què el va rebre a l’inici, li serà retornada la fiança en un termini de 2 dies hàbils.

Desistiment

Segons el que estableix l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, el tipus de serveis que oferim (Reserves) estan exempts de desistiment . En aquest sentit l’informam que les reserves estan exemptes del dret de desistiment.

Celebració del Contracte

La informació facilitada a l’espai web no constitueix una oferta, sinó una invitació a contractar una reserva. En fer clic a “Reservar” es considera que l’Usuari ha efectuat una comanda, accepta aquestes condicions i resta obligat a pagar-ne l’import corresponent. Agroemarketing. confirmarà per pantalla i mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’Usuari la contractació realitzada i les condicions d’aquesta contractació (revisi les seves carpetes de “spam” o similars per assegurar-se que l’ha rebut). Igualment, cas que la contractació no pugui confirmar-se o la reserva no pugui efectuar-se per qualsevol causa serà informat per pantalla. El contracte únicament es considerarà celebrat quan li enviem aquesta confirmació.

Si el contracte no se celebra o la reserva no s’efectua finalment de conformitat amb l’anterior i ja s’hagués realitzat algun càrrec a l’Usuari, l’import de la mateixa li serà reintegrat en la seva totalitat.

Els vals o documents similars per gaudir el servei reservat s’enviaran per correu electrònic.

Per a les reserves de grups, l’Establiment es reserva el dret de confirmar o rebutjar les places. Un cop confirmades, poden tenir condicions específiques de pagament diferents a les generals. En aquest cas, l’acceptació de la seva comanda implica l’aceptació de les condicions de l’establiment corresponent.

És possible que, malgrat els esforços, alguns dels serveis oferits en els Portals tenguin un preu incorrecte. Si el preu d’un servei és superior al preu assenyalat al nostre Portal, l’informarem a fi d’adoptar les mesures pertinents. Si l’error de preu és manifest, indubtable i podria haver estat detectat raonablement com a error, no estarem obligats a subministrar-li el servei al preu incorrecte, encara que la reserva s’haguès confirmat.

Xecs regal

Si l’Usuari ho desitja, pot adquirir un Xec regal per a una altra persona, bescanviable durant la temporada.

En aquest cas, serà el receptor del val regal qui ha de comprovar disponibilitat i suplements vigents per a la data i l’allotjament desitjats.

Agroemarketing

Aspectes legals

Usuaris

La navegació, accés i ús d’aquest lloc web confereixen la condició d’usuari, amb la qual s’accepten, des de la navegació per l’espai web d’Agroemarketing, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web proporciona varietat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de la pàgina web.

Serveis de reserva a internet

Certs continguts de la website Agroemarketing.com ofereixen la possibilitat de reservar per Internet. L’ús dels esmentats continguts impliacará la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de reserva establertes a l’efecte

Certificat de seguretat SSL

A AgroeMarketing comptam amb un certificat de seguretat a la nostra plana per evitar la fuga d’informació i fer una reserva segura, proporcionant tranquil·litat i seguretat als nostres clients.

Política d'enllaços

Aquest lloc web (www.agroemarekting.com) no es fa responsable del contingut dels espais web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu espai web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Així mateix, declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu espai web, que poguessin derivar-se de la navegació per la seva plana web. En conseqüència, www.agroemarketing.com no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals perjudicis que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

La plana web ofereix continguts dinàmics. Per tal motiu es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts de la plana web, com a les condicions d’ús de la mateixa plana. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu espai web per qualsevol forma admissible de dret i seran d’obligat compliment durant el temps que es trobin publicades a la plana web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Política de Cookies

Las cookies son archivos que se pueden descargar en su equipo a través de las páginas web. Son herramientas que tienen un papel esencial para la prestación de numerosos servicios de la sociedad de la información. Entre otros, permiten a una página web almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información obtenida, se pueden utilizar para reconocer al usuario y mejorar el servicio ofrecido.

Tipos de cookies

Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las cookies y trate los datos que se obtengan se pueden distinguir dos tipos:

 • Cookies propias: aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.
 • Cookies de terceros: aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies.

En el caso de que las cookies sean instaladas desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor pero la información que se recoja mediante éstas sea gestionada por un tercero, no pueden ser consideradas como cookies propias.

Existe también una segunda clasificación según el plazo de tiempo que permanecen almacenadas en el navegador del cliente, pudiendo tratarse de:

 • Cookies de sesión: diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una página web. Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa conservar para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión (p.e. una lista de productos adquiridos).
 • Cookies persistentes: los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.

Por último, existe otra clasificación con cinco tipos de cookies según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos:

 • Cookies técnicas: aquellas que permiten al usuario la navegación a través de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de vídeos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.
 • Cookies de personalización: permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc.
 • Cookies de análisis: permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.
 • Cookies publicitarias: permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios.
 • Cookies de publicidad comportamental: almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo.
 • Cookies de redes sociales externas: se utilizan para que los visitantes puedan interactuar con el contenido de diferentes plataformas sociales (facebook, youtube, twitter, linkedIn, etc..) y que se generen únicamente para los usuarios de dichas redes sociales. Las condiciones de utilización de estas cookies y la información recopilada se regula por la política de privacidad de la plataforma social correspondiente.

Desactivación y eliminación de cookies

Tienes la opción de permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su equipo. Al desactivar cookies, algunos de los servicios disponibles podrían dejar de estar operativos. La forma de deshabilitar las cookies es diferente para cada navegador, pero normalmente puede hacerse desde el menú Herramientas u Opciones. También puede consultarse el menú de Ayuda del navegador dónde puedes encontrar instrucciones. El usuario podrá en cualquier momento elegir qué cookies quiere que funcionen en este sitio web.

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador:

Además, también puede gestionar el almacén de cookies en su navegador a través de herramientas como las siguientes

Cookies utilizadas en www.agroemarketing.com

A continuación se identifican las cookies que están siendo utilizadas en este portal así como su tipología y función:

Aceptación de la Política de cookies

www.agroemarketing.com asume que usted acepta el uso de cookies. No obstante, muestra información sobre su Política de cookies en la parte inferior o superior de cualquier página del portal con cada inicio de sesión con el objeto de que usted sea consciente.

Ante esta información es posible llevar a cabo las siguientes acciones:

 • Aceptar cookies. No se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier página del portal durante la presente sesión.
 • Cerrar. Se oculta el aviso en la presente página.
 • Modificar su configuración. Podrá obtener más información sobre qué son las cookies, conocer la Política de cookies de www.agroemarketing.comy modificar la configuración de su navegador.
Informació Legal

La Central de Reserves CR/281 amb domicili fiscal al c / Goya 15 figura inscrita al Registre a nom de Joana Aina Perelló Salom amb DNI 78210733S i així ho publica aquí segons la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació. És accessible a través del correu info@agroemarketing.com.

Tot i que l’establiment disposa de fulls de reclamació a disposició dels seus clients, li recomanam que contacti amb el servei d’atenció al client per tal de solventar qualsevol tema per tal d’aconseguir la seva satisfacció més ràpidament.

¿Podemos ayudarte? ¿Need Help?